کاربر گرامی 

با عنایت به این که دوره 54 طرح آیه های فراموش شده رو به اتمام است، جهت ثبت نام در دوره جدید(دوره 55) از اول مردادماه اقدام نمایید. 

سپاس از همراهی تان …